maandag 21 februari 2022

EEN HEMELWATERPLAN VOOR HEUSDEN-ZOLDER

Limburg kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. Ook Heusden-Zolder is op een aantal locaties gevoelig voor overstromingen. Door de klimaatverandering krijgen we niet alleen te maken met langere droge periodes, ook buien worden feller. Om in de toekomst de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te houden, liet het lokaal bestuur een hemelwaterplan opmaken door Aquafin.

In het hemelwaterplan geven we onze visie over hoe we binnen onze gemeente op lange termijn het best omgaan met hemelwater. Het plan bepaalt hoe we regenwater opvangen, ter plaatse bufferen om later te gebruiken of traag in de grond laten sijpelen.
Het lijkt tegenstrijdig, maar water ter plaatse houden is net het beste middel tegen wateroverlast. We moeten dus meer regenwater laten infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld door straten te ontharden en kleine kunstmatige buffers te creƫren om het water in periodes van droogte te kunnen gebruiken.
Concreet stelt het plan per straattype – groene-bermenstraat, doorvoerstraat en dorpsstraat – inrichtingen voor om de opvang, infiltratie en afvoer van hemelwater in goede banen te leiden. Ook bij de aanleg van nieuwe wegen bepaalt dit plan de nodige maatregelen voor de opvang van regenwater. Het hemelwaterplan zet dus de krijtlijnen uit waarop het lokaal bestuur nieuwe projecten kan afstemmen.
Ook de waterlopen in onze gemeente spelen een belangrijke rol in dit verhaal. De Halbeek en Schaamloop stromen tussen dichtbebouwde gebieden. De opwaardering van deze geknelde waterlopen is een van speerpunten van ons hemelwaterplan.
Met dit hemelwaterplan en door ruimte te geven aan water, kunnen we ons wapenen tegen de mogelijke economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van grotere wateroverlast door het veranderende klimaat.
Info: Team Leefomgeving – 011 80 80 80