zondag 6 februari 2022

Beleidsmakers aan het werk

Kort
• Het voorontwerp van de riolering in 't Wiek en de Stationsstraat werd goedgekeurd. Het studiebureau maakt nu een raming van de inrichting van de Stationsstraat tussen het rondpunt en het kruispunt met de Langstraat.
• Heidestraat wordt uit zone 30 gehaald en krijgt een snelheidsbeperking van 50 km/u, zoals de bewoners tijdens de laatste participatiesessie gevraagd hebben.
• Jeugdlaan wordt voorrangsweg om verwarring met voorrang aan rechts en mogelijke conflicten te vermijden.

Laadpalen elektrische voertuigen
Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te stappen in het voorstel van minister Lydia Peeters waarbij de uitrol van het netwerk laadpalen voor elektrische auto's wordt toevertrouwd aan het departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid.
De specialist mobiliteit of specialist energie & klimaat wordt afgevaardigd om Heusden-Zolder te vertegenwoordigen.

Uitbreiding zone 50
Zone 50 Zolder wordt uitgebreid met Boekterheide, Lange Beemden en Ambachtlaan. Zone 50 Viversel en zone 50 Bolderberg (kant circuit) worden samengevoegd tot een zone 50 zodat ook de Kerkstraat ter hoogte van de toekomstige velodroom en Herderspad in deze zone vallen. Dit maakt de verkeerssituatie logischer en duidelijker.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
Afhankelijk van de geldende maatregelen vindt de raad van 24 februari digitaal plaats of in de raadzaal. Raadpleeg onze website voor recente informatie.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen