maandag 21 februari 2022

Alles stormschade netjes geruimd


Er zijn de voorbij dagen met de stormen veel takken van de bomen afgerukt en veel bomen omgewaaid, dan nog niet te spreken over de vele daken waar pannen, nokken weg geblazen zijn.  Via deze weg om wil ik alle brandweermannen bedanken voor hun grote inzet, maar ook al de  werklieden van de gemeente die ook mee geholpen hebben aan de opruimingswerken. En dan nog de talloze vrijwilligers die gaan helpen zijn met de geburen  en oudere mensen om toch alles maar terug in orde te krijgen. Het zal nog enkele dagen duren eer alles weer in orde is maar toch....
VEEL RESPECT VOOR ALLEN, dit mag ok eens gezegd worden.