donderdag 6 januari 2022

TRAJECTCONTROLE in de Michel Scheperslaan blijft

 Heel wat veranderingen de afgelopen dagen met de Trajectcontrole in de Michel Scheperslaan. Toch nu staat het vast en blijft de Trajectcontrole behouden en de 30 km zone is weg genomen en vervangen door de uniforme 50 zone. Zo kan de Trajectcontrole toch verder gezet worden

Na overleg tussen lokaal bestuur, lokale politie, kabinet van minister van mobiliteit en het parket bleek de wet niet 100% sluitend te zijn voor de dynamische zone 30.