zaterdag 29 januari 2022

Pastorale eenheid Sint Fransiscus Heusden.


De parochies Berkenbos, Eversel, Lindeman en Heusden-centrum gaan voor een open dialoog. Daarom werd er een avondmis opgedragen door de bisschop Patrick Hoogmartens. Hij door 3 andere pastoors bijgestaan en een diaken. 

Open voor dialoog met alle mensen van goede wil om te werken aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede en onderdrukking en met respect voor de natuur. 

Open voor dialoog met inwoners met een islam-traditie die talrijk aanwezig zijn in onze parochiale eenheid, om samen met hen naar het voorbeeld van Sint-Franciscus en Al-Kamil te ontdekken dat er verschillende wegen naar God zijn. 

Open voor dialoog met alle mensen die in geestelijke nood zijn om hen tot bezinning te laten komen, te troosten en te steunen naar het voorbeeld van Jezus Christus.

Open voor dialoog met jongeren om op een eigentijdse manier zich te laten inspireren door de blijde boodschap voor hun engagement voor een betere toekomst. Open voor dialoog met alle mannen en vrouwen in onze gemeenschap om verbonden door geloof de vreugde van het evangelie te vieren. 

Open voor dialoog met onze paus, onze bisschop en zijn vertegenwoordigers : onze deken, onze priesters, onze diakens en afgevaardigden om samen met hen te bouwen aan een levende kerk aangepast aan de noden van de tijd en van onze gemeenschap. Met dank aan Joseph Bams voor verslaggeving en foto's