dinsdag 25 januari 2022

Dit was de Fietsersbond in 2021.

De Fietsersbond heeft een sterk werkjaar achter de rug en maakte hiervoor een jaaroverzicht in de vorm van een nieuwsbrief. Het omvat heel wat activiteiten, overlegmomenten, mediagebeurtenissen en opleidingen. Dit jaaroverzicht is te bekijken via deze link. Het is ook aan de gemeente overgemaakt als ondersteuning van het eigen “Beleidsplan Mobiliteit” waar duidelijk een keuze is gemaakt voor het STOP-principe: eerst stappen, dan trappen en openbaar vervoer en tenslotte personenwagens. Onze gemeente gaat gebukt onder enorm veel lokaal autoverkeer met alle gevolgen van dien: onveiligheid (denk aan schoolkinderen), lawaai en pollutie. Fietsers kunnen hier werkelijk het verschil maken.
Interesse om mee te werken? Mail dan naar: heusden-zolder@fietsersbond.be