vrijdag 14 januari 2022

Binnen Circuit Zolder is weer een leuke weetje actief op dit moment.


Zo werd er voor de bouw van de Padelpleinen uiteraard een vergunning aangevraagd en ook verkregen, tevens werd hierin een kapvergunning in opgenomen voor het kappen van 10 oude dennen.

Dit werd verkregen onder de voorwaarden van een heraanplanting op eigen terrein die binnen de 2jaar na de aanvraag moesten uitgevoerd worden.

Deze werken zijn vanmorgen opgestart zoals jullie op enkele foto’s kunnen meevolgen, dit aanplantingsproject loopt opnieuw via en onder toezicht van onze partner in ons groenbeleid Peter Roosen van Regionaal Landschap Lage Kempen. Deze behartigen ook al jaren ons project ‘groenbuffer’ en diverse projecten in en rond Heusden-Zolder.

Zij hebben gekozen voor het planten van 10 Winterlinden en 10 Wintereiken en dit in de zone MCZ en SUV waar door de extreme droogte van enkele zomers terug de aanwezig natuur zwaar heeft afgezien, zo geven we deze zones terug de kans om ons ‘Circuit in het groen’ eer aan te doen.

Om de aanplanting volle kans te geven betreft het hier niet enkel het planten van de bomen maar ook voorzien van meststoffen en drainage om een optimale groei te verkrijgen, hiervoor zal er dus wat ruimer uitgegraven worden om goede voedzame en doordringbare grond ter krijgen rond de wortels.. Met veel dank aan David Vanderbeek voor de info en foto's