woensdag 15 december 2021

Werken aan Sint Jacobusstraat in Eversel

De werken in de Sint Jacobusstraat gaan goed vooruit want de werklieden zijn bijna aan de Bovenstraat gekomen, daar waar ze de rioleringen terug aan elkaar gaan koppelen. Maar dan is er toch weer een heel werk om de ganse straat terug in orde te maken verharding aanbrengen, nieuwe gootstenen in beton plaatsen, slokkers plaatsen en dan kan de eerste laag asfalt aangebracht worden. Ondertussen is er dan de verkaveling die nog moet gedaan worden. Het is daar toch nog even werk hoor. Foto's hieronder is het te verkavelen stuk grond