vrijdag 3 december 2021

Persmededeling KS Vriendenkring in cc Muze

De ex mijnwerkers en KS Vriendenkring hadden normaal gezien vandaag afspraak in Brussel voor een betoging en Sint Barbara te vieren in de hoofdstad. Maar corona dacht daar anders over en door het hoge aantal besmettingen is deze actie in laatste instantie nog afgelast. Toch het bestuur van KS Vriendenkring  zorgde dat er een persconferentie kon plaatsvinden in de zwarte zaal van cc Muze en nodigde de pers dan ook uit. De vergadering werd dan voorgezeten door voorzitter Ir. Michel Dylst secretaris Robert Coens en secretaris Eddy Melis

* Tot op heden heeft iedere rechthebbende ondergrondse mijnwerker zijn bedrag van de retroactiviteit ontvangen,
   zoals voorzien door de wet van 15 juni 2OZO, deze berekeningen zijn correct met 10 jaar terugwerkende kracht.
* Wat betreft de fiscaliteit op de retroactiviteit (het mooie woordje bedrijfsvoorheffing) zijn wij het oneens.
   Er bestaat geen wet om dit bedrag dat als achterstal beschreven wordt door de Federale Dienst Pensioenen te belasten.
   De Belgische Grondwet art. nr. 170 zegt duidelijk: "geen belastingen zonder een wet".
   Er is geen wet en bijgevolg zal de Belgische Staat uiteindelijk veroordeeld worden door de Rechtel√≠jke Macht om
   onterecht ingehouden geld terug te geven aan iedereen, waarbij ze dit bedrag hebben achtergehouden. In dit verband rekenen
   wij opnieuw op onze parlementairen voor het wetsvoorstel dat eerdaags zal worden ingediend in de Kamer van
   Volksvertegenwoordigers of als KB door de Ministerraad. Hier kunnen de Volksvertegenwoordigers opnieuw het nodige werk
   verrichten. De Volksvertegenwoordigers hebben steeds de mogelijkheid om een amendement in te dienen conform de
   bestaande wetten en de Grondwet.  
* Zoals wij zaterdag 4 september 2021 en op 16 oktober 2021, op onze algemene infovergadering van onze leden,
   duidelijk aangegeven hebben kunnen wij het volgende zeggen......
   na verfijning en verscherpte controle van de cijfers van de studies door de professoren Fiscale en Economische Wetenschappen.
   Na grondig overleg met ons bestuur alsook met onze specialisten ter zake komen wij tot een gemiddeld bedrag voor ieder
   ondergrondse mijnwerker van €82.199,00
   De overheid krijgt nu tot 01 juli 2022 de tijd om al deze bedragen over te maken, en mocht er geen zichtbaarheid zijn op de
  vooruitgang van de dossiers zal KS Vriendenkring ergens in het voorjaar 2022 zijn leden contacteren
  om zich op te maken voor een betoging in Brussel.

* En er zou eigenlijk nog geld terug naar Limburg moeten komen laat KS Vriendenkring weten. Onze professoren Economische Wetenschappen van de KUL en van UCL hebben het bedrag 186,5 miljard - 99 miljard = 87 ,5 miljard BFR omgerekend naar Euro's en aangepast aan de waarde van 2021. Dit geeft €3,2 miljard waarvan €1,6 miljard voor Limburg en €1,6 miljard voor Vlaanderen.
Met dank aan Frederique Jamart voor de foto's