dinsdag 14 december 2021

Nieuwe riolering en wadi's in de Zolikenstraat

In de Zolikenstraat is nog geen riolering aanwezig. De nieuwe riolering moet uiteraard aangesloten worden op een zuiveringsstation en door de hoogteligging van de straat kan dit enkel via een pompstation ter hoogte van de M. Scheperslaan.

In samenspraak met de bewoners besluit het lokaal bestuur om regenwater op te vangen en af te voeren via wadi’s. Dat zijn laagtes in de berm die het water opvangen waarna het kan infiltreren en op die manier het grondwater voedt. De bermen bezaaien we met bloemen en ook voor bomen voorzien we in het aanplantingsplan. Als de weersomstandigheden het toelaten, starten de werken eind januari. De uitvoeringstermijn bedraagt 70 werkdagen. Info: Team Leefomgeving – 011 80 80 80