zaterdag 25 december 2021

Middernachtmis in de Sint Willibrorduskerk te Heusden


In de Sint Willibrorduskerk was er ook een Middernachtmis bij Kerst, voorganger was Pastoor Guido De Waegeneere bijgestaan door Ward Ceyssens. Ook hier was er redelijk wat belangstelling om deze viering bij te wonen.
Koor Exsultate onder leiding van Bruno Sprengers bracht er de mooiste kerstliederen ten gehoor en zorgde voor een warme sfeer in de Kerk. Onder het publiek toch ook een hele afvaardiging van islamvrienden die het kerstgebeuren kwamen volgen in de kerk.
En zij die vroeger naar de St. Williebrorduskerk kwamen konden vanaf 23u30 genieten van Exsultate die  voor de Middernachtmis al aan het inzingen waren. 
Het dragen van een mondmasker was wel verplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar, en handen met gel te ontsmetten.

Normaal gezien houd dan de Chiro van Heusden centrum een KRAKMOMENT net voor en na de eucharistieviering, maar door corona is dit ook niet kunnen/mogen doorgaan. 2de jaar  op rij dat Chiro dit moet missen. Met veel dank aan Lambert Reynders voor deze foto's