zondag 5 december 2021

KS Vriendenkring was uitgenodigd op Sint Barbara huldiging te Brakel.


Kader Zaouad van KS Vriendenkring en bestuursleden waren op zondag 5 december 2021 aanwezig op de Sint Barbara huldiging te Brakel. Om 11.30 was er een hulde zijn aan het mijnwerkersmonument langs de rondweg (stationsplein). Waar onze voorzitter ir. Michel Dylst op vraag van de burgemeester, Stefaan Devleesschouwer van Brakel, zal spreken.

Onder de genodigden zijn de Eerste Minister Alexander De Croo, alsook de Minister van Staat Herman De Croo, beiden inwoners van Brakel.
Als vertegenwoordigers van de ondergrondse mijnwerkers zijn we vereerd om hier aanwezig te mogen zijn. Tot de jaren zestig was Brakel een mijnwerkersdorp. Ruim duizend mijnwerkers namen vroeger dagelijks de trein om in de steenkoolmijnen van de Borinage te werken.
De provincies Oost- en West Vlaanderen is gekend om de vele ondergrondse mijnwerkers (“fossemannen “, “fosse” is het Franse woord voor “put” ) die in de tweede helft van de negentiende en tweede helft van de twintigste eeuw dagelijks met honderden naar de Waalse steenkoolmijnen van de Borinage of de mijnbekkens van het centrum rond Charleroi of La Louvière vertrokken.

Al snel hadden deze treinen de naam “fossetrein”.
De mijnwerkers kwamen vooral uit het zuiden van Vlaams-Brabant, Oost- en West Vlaanderen.
Meestal werkten de fossemannen uit de denderstreek s ’nachts, omdat de dagploeg startte om 5u30 en zij toch een paar uur trein voor de boeg hadden. Zij namen dan de trein in de namiddag, werkten de ganse nacht en kwamen dan in de ochtend terug naar huis. Waardoor ze toch een vier à vijf uur konden rusten. Vele mannen stierven jong, of kregen stoflongen met vaak noodlottige gevolgen.

Elke parochie van de fossemannen besteedde veel aandacht aan het naamfeest van Sint Barbara, waaronder ook in Brakel. 4 december was toen één van de weinige vrije dagen van de fossemannen.

Ook in het Kempens bekken waren er in 1986 Van Oost- (1), West Vlaanderen (4) en Vlaams Brabant (207) ondergrondse mijnwerkers actief.
Daarenboven ook veel kaderleden kwamen van Oost- en West Vlaanderen, nadat ze op de Rijksuniversiteit Gent Burgerlijk mijningenieur gestudeerd hadden, kwamen zij naar het Kempens bekken, de Kempense Steenkoolmijnen, en bouwde daar een mooie carrière op.

Ook nu hebben we verschillende leden die om gezondheidsredenen, gezonde lucht naar de Belgische kust getrokken zijn. Met veel dank aan  Ir. Michel Dylst, Dr. Herman Marx, Robert Coens, Eddy Melis