donderdag 23 december 2021

Interview met uittredend schepen Funda Oru (Vooruit)

Foto met dank aan Hatice Baloglu
 7 jaar lang zette Funda Oru zich in als schepen van Samenleven
 en het Sociaal Huis. Eind december geeft ze die fakkel door
 aan haar opvolger Nico Geeraerts.
 Sinds 2019 is Funda ook ondervoorzitter van Vooruit en de
 sidekick van Conner Rousseau.
 Het waren bewogen jaren waar ze graag op terugblikt.

 Waarom deze schepenwissel?
 Na de laatste verkiezing in 2018 werd de afspraak gemaakt om
 het schepenmandaat te delen.
 De drie jaar zijn voorbij gevlogen en nu is het helaas zo ver.

 Wat waren je bevoegdheden?
 Ik was schepen van Welzijn, Samenleven,
 Ontwikkelingssamenwerking en het Sociaal Huis.
 Een heel bevoegdheidspakket, maar bevoegdheden die me nauw
 aan het hart liggen. We zijn een gemeente waar het aangenaam wonen, werken en leven is. In mijn ogen de mooiste gemeente in Vlaanderen. Maar evenveel als de goede kanten, hebben we ook evenveel uitdagingen.
De welzijnscijfers in onze gemeente zijn duidelijk. Er zijn nog steeds té veel mensen die het moeilijk hebben.

Hoe heb je concreet ingezet op Welzijn en Samenleven?
In Heusden-Zolder hebben we de voorbije jaren met ons welzijnsbeleid ingezet om de kansen te vergroten van al onze inwoners, van jong tot oud. Kansen op vlak van onderwijs, door al in het voorschoolse traject tussen 0 en 3 jaar in te zetten op verschillende projecten zoals Kind en Taal, Koala,.. Zodat élk kind een sterke start in het onderwijs kan maken. Ik ben er dan ook trots op dat in Heusden-Zolder meer dan 90% van de niet-leerplichtige kinderen al ingeschreven is in het kleuteronderwijs. Kansen op vlak van participatie in de samenleving, door onder andere ons Fonds Sport, Vrije Tijd en Cultuur waar we de inschrijvingsgelden voor turnen, muziekacademie, chiro,… terugbetalen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.
Door corona zijn heel wat projecten en activiteiten niet kunnen doorgaan de voorbije jaren. We hebben die vrijgekomen middelen op een andere manier ingezet om mensen verder te helpen, bijvoorbeeld door de aankoop en verdeling van laptops voor kwetsbare gezinnen.
Het zijn te veel initiatieven om op te noemen, maar ze zijn écht nodig.

Het voorbije jaar werd gedomineerd door corona, hoe heb je dit zelf ervaren?
De gezondheidscrisis heeft heel wat uitdagingen aan de oppervlakte gebracht, zoals het belang van mentaal welzijn. Eigenlijk hadden we dit virus niet nodig om te beseffen dat een verandering nodig was, dat we massaal moesten investeren in onze gezondheidszorg. Ik ben dan ook enorm blij met de investeringen van Frank Vandenbroucke. In Heusden-Zolder maakten we ook werk van mentale gezondheid op het terrein. Voor te veel mensen is de drempel nog hoog om hulp te zoeken. Daarom hebben we sinds begin dit jaar een JAC-werking voor jongeren. We maakten ook de eerste stap voor volwassenen om hulp te zoeken laagdrempeliger door een zitdag met een psychologe te organiseren in het Sociaal Huis. We hebben ook extra oog voor alleenstaanden en gaan samen met hen actief op zoek welke rechten ze nog hebben. We hebben verschillende structurele initiatieven genomen zoals het automatisch toekennen van sociale rechten bijvoorbeeld in de buitenschoolse kinderopvang.

Waren de initiatieven rond mentaal welzijn je laatste verwezenlijkingen als schepen van Heusden-Zolder?
Het beste komt nog, namelijk de realisatie van het Huis van het Kind in onze gemeente. Maar zoals in de rest van de bouwsector is er een materiaalschaarste, waardoor de officiële opening helaas voor volgend jaar zal zijn. Ik ben trots dat we de voorbije jaren concrete stappen hebben gezet en dat iedereen het belang hiervan erkent. Een Huis dat openstaat voor iedereen met opvoedingsvragen over jonge en oudere kinderen, voor oma’s, papa’s, leerkrachten,... Iedereen kan er terecht. Er zal natuurlijk ook extra oog zijn voor kwetsbare ouders en kinderen zodat zij versterkt kunnen worden en op een volwaardige manier kunnen participeren aan de samenleving. Ik ben zelf ook een jonge moeder. En geloof mij, op sommige situaties weet ik ook niet hoe ik het beste kan reageren. Ik ben blij dat er een plek zal zijn waar ik de komende jaren terechtkan met mijn vragen.

Je geeft nu de fakkel door. Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?
Met veel trots en dankbaarheid. Trots, dat we sterke medewerkers hebben die dag in dag uit klaar staan voor onze inwoners. Dankbaar, dat ik met hen dit traject heb afgelegd. Ik wil ook de medewerkers van Welzijn en het Sociaal Huis enorm bedanken. Ik herinner me goed dat 1 van de anciens me aan het begin van mijn schepenmandaat zei dat ik met mijn afdeling Welzijn en Sociaal Huis ten oorlog kon trekken

Wel, hij had gelijk. Geen vraag was hen te veel om na te denken over hoe we het beter konden maken voor onze meest kwetsbare inwoners. Tijdens corona en de lockdown van vorig jaar, hebben ze me echt verrast hoe ver hun engagement gaat. Toen bijna alle instanties besloten om te sluiten of digitaal af te spreken, stonden onze medewerkers wel aan de stoep, in de wijken, bij de meeste kwetsbaren.

Het is aan de andere kant ook een dubbel gevoel, want het werk op vlak van Welzijn is zeker nog niet af. Ik weet dat de afdeling Welzijn en het Sociaal Huis de vinger aan de pols houden en gepast reageren op uitdagingen die zich stellen. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat mijn opvolger Nico Geeraerts de bevoegdheden nauw gaat opvolgen.

Is dit een afscheid van de politiek?
Zeker niet. Ik blijf gemeente- en OCMW raadslid in Heusden-Zolder. Bovendien blijf ik ook nationaal ondervoorzitter van Vooruit en sidekick van Conner. Er zijn belangrijke dossiers waar wij als socialisten op willen, kunnen én moeten wegen zowel lokaal, Vlaams als nationaal. Er is nog veel werk op de plank en zolang het werk niet af is, ben ik niet weg. Wat wens je iedereen toe voor 2022?

Gezondheid is de basis van alles, dus eerst en vooral een goede gezondheid.
Maar ik wens iedereen ook een liefdevol en warm 2022.