donderdag 16 december 2021

Fietser baas in Heusden-Zolder

Onder de vlag van duurzame mobiliteit, zette het lokaal bestuur deze week grote stappen. Een van die punten staat bovendien vandaag ter goedkeuring op de agenda van de digitale gemeenteraad, namelijk de inrichting van fietsstraten in de centra van zowel Zolder als Heusden. Het voorstel is om in beide kernen de bestaande zones 30 om te vormen tot een fietszone. In Zolder-Centrum zal deze fietszone later zelfs aansluiten op de fietsstraten in de Dorpsstraat en Dekenstraat. Qua timing is begin maart het streefdoel om alles praktisch af te ronden.

Het principe van een fietsstraat is eenvoudig: een fietsstraat is een straat ingericht als fietsroute. Auto’s en andere motorvoertuigen zijn toegestaan, maar mogen fietsers niet inhalen. Bovendien blijft hun snelheid beperkt tot 30 km/uur. Fietsers mogen de volledige rijweg innemen voor zover deze enkel in hun rijrichting is opengesteld. Bij tweerichtingsverkeer is dat de helft van de breedte aan de rechterkant. Uiteraard zorgen we ervoor dat de zone van een fietsstraat meteen in het oog springt dankzij een markering op het wegdek en speciale verkeersborden, die het begin en het einde van de zone aanduiden.

Als tweede stap en ook meteen een primeur in Vlaanderen, plannen we i.s.m. UHasselt de lancering van een online fietsrouteplanner. Het voorstel is een spin off van het Scholenplan, waarin we onder andere dankzij de input van Route2School een fietsroutekaart met aanbevolen routes uitwerkten. Al snel groeide het idee de bestaande versie uit te breiden naar een live-toepassing waarbij leerlingen, inwoners of bezoekers een geschikte fietsroute kunnen uitstippelen, van start tot finish. Een eerste demo-versie werd onlangs voorgesteld aan het schepencollege en werd er enthousiast onthaald. In het voorjaar van 2022 stellen we de online fietsrouteplanner voor aan het grote publiek. Info: Team Leefomgeving | Mobiliteit – 011 80 80 80