maandag 6 december 2021

De Sint op de Blauwe Wijk in Zolder


Wat een kinderfeest moest worden in een feestzaal, werd alweer op het laatste moment omgedraaid in teleurstelling. Het Comité van vzw De Blauwe Wijk, liet die Federale beslissing echter niet aan hun hart komen.

Hun kinderen kregen dan maar hoog bezoek, aan huis. Op vele plaatsen was De Sint vannacht al langs geweest. Maar hij moest en zou zijn kinderen ook een persoonlijke groet brengen. 26 huisjes werden aangedaan, met de nodige afstand. In een cabriolet. De Sint liet zich vervoeren tot aan de huisdeur, waar hij zijn Pieten de geschenkjes liet overhandigen. Na jaarlijkse traditie mocht de oude man op veel enthousiasme rekenen. Doch, er waren hier en daar ook ‘bange hartjes’ te bespeuren.

Ze waren echter allemaal flink geweest. En met hun handen vol, namen ze alweer voor een jaar afscheid van hun kindervriend. Met de belofte, dat De Blauwe Wijk het dan hopelijk wél in een feestzaal zal mogen laten doorgaan. Hun aanpak dit jaar, mocht alvast op veel steun van hun ouders en wijkbewoners rekenen. Alle foto’s zijn te bezichtigen op de site van De Blauwe Wijk vzw Zolder Centrum. (Met veel dank aan Tony Sempels