maandag 8 november 2021

Persdbericht PZ H|Z => 2 Aannemers terecht gewezen

              
Deze morgen is onze verkeersdienst op pad gegaan om een aantal werven en signalisatievergunningen te controleren. Zij hebben alzo twee aannemers op de vingers getikt en aangemaand om dadelijk maatregelen te treffen. De werfleider ter plaatse gaf hun ook gelijk en ging actie ondernemen.

In de Schansstraat was de signalisatie verregaande ontoereikend. Onmiddellijk langs de rijbaan was er door de werken aldaar een niveauverschil van +/-50 cm. Hier stond nagenoeg geen signalisatie noch verlichting. Indien een wagen hier zou inrijden, zou deze toch wel grote schade oplopen. De zwakke weggebruikers daar zouden mogelijk nog grotere gevolgen kunnen hebben door een ongelukkige val.

Bij het schooltoezicht is tevens ook vastgesteld dat door de tijd van het jaar het fietspad bijna niet berijdbaar meer was. Het was bedekt met een dik pak bladeren van de bomen aldaar. De technische dienst van de gemeente is gebeld en die ging dadelijk het nodige ondernemen om het terug veilig te maken.