vrijdag 12 november 2021

"" kwb Zolder Centrum 1945 - 2020"" => wandelen


Al van bij het ontstaan van de kwb in Zolder-Centrum werden wandelingen georganiseerd in onze afdeling. Door het ontstaan van Falos werd er meer aandacht besteed aan de voorbereiding en begeleiding maar het zorgde ook voor een aantal regels en verzekering voor dit initiatief. Vooral vanaf het midden der zeventiger jaren kende het wandelen in Zolder-Centrum een sterke opbloei. Er kwam een werkgroep tot stand waarin Albert Aerts en Marcel Sas een voortrekkersrol vervulden en men elkaar goed vond. Door het maken van goede afspraken en grote inzet werden aan talrijke gezinnen onvergetelijk mooie wandelnamiddagen bezorgd. Tot tachtig deelnemers was geen uitzondering.

Naast gewone gezinswandelingen werden er ook dauwwandelingen en pitslampentochten georganiseerd. Albert of Marcel verkenden vooraf de aangekondigde wandeling. Afwisselend was er iemand van de werkgroep verantwoordelijk voor een wafelbak en koffie, want tijdens de pauze in de wandeling, ergens op een mooi plekje in de natuur werden er aan zeer democratische prijzen wafels met koffie of choco of een frisdrank aangeboden. Bij gelegenheid was er ook iets straffers voorzien.

In de herfst werd het wandelseizoen afgesloten met een feestelijk samenzijn in Jogem. Voor de leden van de werkgroep was er ook nog een uitstapje als dank voor hun inzet en investeringen, maar ook voor de gezelligheid. Na verloop van jaren traden we als afdeling, op aandringen van het verbond, toe in het verbondscriterium, dat ondertussen een nationaal criterium geworden is. Dit bracht op termijn als het ware een vervreemding mee voor de wandelaars van Zolder waardoor het aantal deelnemers zienderogen achteruitging. Toch kregen we in die periode de jaarlijkse provinciale wandeldag toegewezen. Meer dan duizend deelnemers en vier wandelafstanden tussen 4 km en 20 km. Het was een grote uitdaging, naast het wandelen waren er nog een aantal activiteiten om er een boeiend gezinsgebeuren van te maken. Maar vooral, op de wandelweg langs de Mangelbeek richting Meylandt lag er een hindernis, de Berkenbosbeek.

Er werd door kwb Zolder-Centrum bij het gemeentebestuur op aangedrongen deze beek te overbruggen, met als motivatie dat dit wandelgebied daardoor een grote bekendheid zou krijgen in gans Limburg. En het lukte. Een week voor de wandeling doorging, werd er een sierlijk wandelbrugje aangelegd over de Berkenbosbeek. Vandaag nog zorgt deze overbrugging voor een verbinding van het centrum van Zolder naar het kasteel van Meylandt door een prachtig natuurgebied. Voorwaar een pluim die we op onze hoed mogen steken. Toch bleef de belangstelling voor het wandelen in onze afdeling achteruitgaan. Zelfs op onze eigen criteriumwandelingen was de belangstelling ondermaats. Ook de deelname elders slonk gaandeweg. Meer hierover kan je nalezen in het boek.
Er zijn nog een aantal exemplaren van dit boek "" kwb Zolder Centrum 1945 - 2020 ""  te koop voor 10 euro/stuk. 5 euro van dat bedrag gaat naar wereldsolidariteit.
 
Men kan dit boek bestellen via een mail aan: kwbzolder@gmail.com of roger.schillebeeks@telenet.be .
Albert Aerts zorgt dan voor de verdere afhandeling. Kwbzolder@gmail.com komt je automatisch bij Albert Aerts terecht.