dinsdag 9 november 2021

"" kwb Zolder Centrum 1945 - 2020"" => Leefmilieu ons werk

In samenwerking met de andere afdelingen van onze gemeente hebben we ook al enkele jaren een sensibiliseringsactie georganiseerd rond zwerfvuil. Niet alleen via de pers maar ook met toestemming van het gemeentebestuur. Met veel toeters en bellen op een opvallende plaats in onze gemeente maakten we dan onze grieven duidelijk. Nog een andere actie betrof het inzamelen van oude gsm’s en andere digitale toestellen in een opvallende en informatieve inzamelbus, geplaatst aan de buitendeur van een supermarkt in onze gemeente. De buit van alle afdelingen samen werd op het Bestuur van kwb samengebracht. Vandaar naar gespecialiseerde firma’s om te demonteren en om bepaalde zeldzame grondstoffen uit deze toestellen te recupereren. Eén van de acties betreft het meewerken aan een provinciale actiedag rond opruimen van zwerfvuil langs onze straten. Ieder jaar opnieuw staat ook een aantal vrijwilligers van onze afdeling paraat om zwerfvuil langs onze straten op te ruimen. Jammer genoeg nog steeds vele zakken vol.

Er zijn nog een aantal exemplaren van dit boek "" kwb Zolder Centrum 1945 - 2020 ""  te koop voor 10 euro/stuk. 5 euro van dat bedrag gaat naar wereldsolidariteit.
 
Men kan dit boek bestellen via een mail aan: kwbzolder@gmail.com of roger.schillebeeks@telenet.be .
Albert Aerts zorgt dan voor de verdere afhandeling. Kwbzolder@gmail.com komt je automatisch bij Albert Aerts terecht.