dinsdag 1 augustus 2023

HEEMKUNDIGE KRING = JAARBOEK FOTO OVERZICHT


Beschrijving van het foto overzicht
Grote Foto boven = 1961 KAJ op Lourdesreis.
                                  Zittend: Roger Rogiers, Eddy Webers, Fernand Schraeyen, Henri Ceyssens, René Claes,
                                  kapelaan Hubertus Van Heusden, Alfons Meyen, Bér Vanschooren en André Beenaerts.
                                  Midden: Sylvain Byloos, Jos Schraeyen, Maurice Bogaerts, Felix Rogiers, Jozef Reynders,
                                  Johny Corthouts en Valère Vanschooren,
                                  Achter: Henri Vanroy, Jules Daniëls, Lucien Meyen, Lambert Bertels en Louis Webers
Kleine foto boven links = Zittend: Louis Frederix, Robert Elsen, Roger Reynders, Jos Benaerts, Roger Liberlo,
                                      André Hermans, Alfons Reynders, Wim Goris, René Claes, François Reynders en Jef Claes.
                                      Staande midden: Tony Mechelmans, Louis Claes, Raymond Claes en Albert Gijbels.
                                      Achter: André Benaerts, Lambert Bertels, Antoon Claes, Louis Vanzier, Emiel Aerts,
                                      Freddy Cupers, Jos Schraeyen, Jos Maes, Marcel Maes, Eddy Webers, Jozef Goossens en Jean Vanroy.
Kleine foto boven midden = Wijkvergadering bij de familie Webers.
                                          Zittend: Roger Cauberghs, Eddy Webers, Michel Claes, Roger Rogiers, Louis Beets
                                          en kapelaan Goossens.
                                          Staande: Jean Vanbilsen, André Beenaerts en Louis Webers
Kleine foto boven rechts = 1965: „Het rare avontuur‟.
                                         Zittend: Louis Gielis, Lowie Beets en André Wouters. Staande: Jos Willems, Marcel Vandebroek,
                                         Raymond Claes, Henri Diliën en Emiel Meyen
Keine foto onderste rij links = Onder: Paul Appermont, Yvan Cleeren, Mirke Elsen, Jozef Bijnens, Willy Huybrechts
                                              en Marcel Bijloos.
                                              2 de rij: Roger Reynders, Jan Appermont, Louis Smulders, Johan Meynen,
                                              Eddy Prinsen, Sylvain Huybrechts en Marcel Geypen (verstoken).
                                              Staande: Gaston Vandebroek, Willy Coels, Willy Maris, Willy Rogiers, Robert Reynders,
                                              Gilbert Tiri, Erik Princen, Julien Roosen, Gaston Veltjen, xX (verstoken), Frans Jamers,
                                              Omer Rayen, Jos Moons, Georges Claes, Jos Bijloos, Guido Leenders, Robrecht Leenders,
                                              proost Jozef Baptist, Gaby Van den Abeele, Freddy Dams en Romain Vandebroek
Kleine foto onderste rij midden = 1946. Geknield: Jean Aerts, Sylvain Claes, Jef Vandebergh, Frans Lemmens, Jef Put en Frans Put.
                                                    Staande: Leopold Bijloos, Frans Truyers, Felix Driessens, Henri Vandebergh,
                                                    E.H. Antoon Claes, Alfons Vanvelck, Arsène Ruymen, E.H. Juul Timmermans,
                                                    Alfons Vandeurzen, Jean Rogiers, Robert Jansen en Jef Daniëls.
Kleine foto onderste rij rechts = KSA op kamp in Wijchmaal 1958:
                                                  emmer water putten. Roger Frederix,, Freddy Maris, Leyder Willy Leyssens,
                                                  Rchard Demot, Paul Maris en Pierre Vaes.