zondag 28 november 2021

ALS DE BLADEREN VALLEN …

De meeste bomen laten hun blad vallen. Tijd voor onze groendienst om de bladkorven weer te plaatsen in buurten met veel laanbomen. “Tot eind december kunnen buurtbewoners de bladeren afkomstig van gemeentelijke bomen verzamelen in deze korven, die we regelmatig leegzuigen”, verduidelijkt Sien van Team Werkplaats. Vallen er bladeren van gemeentelijke bomen, maar is er geen bladkorf in de buurt? Je kan die bladeren gratis naar het recyclagepark brengen.

Gooi GEEN  bladeren van privé-bomen of ander afval in de korven. Iedere inbreuk hierop geldt als sluikstorten. Wist je trouwens al dat bladeren gratis meststof zijn voor je tuin en dat ze bomen gezond houden? Op plaatsen waar geen verharding rond je bomen ligt, mag je de blaadjes dus gerust laten liggen. Info:
Team Werkplaats – 011 80 80 80