donderdag 11 november 2021

70 jarigen Heusden centrum kwamen samen


Op 7 november was er een bijeenkomst van de 70-jarigen van Heusden Centrum bij Stefan en Ann. Na de receptie, werd er aan tafel druk bijgepraat over datgene wat 70-jarigen bezighoudt: gezondheid, kinderen en kleinkinderen, hobby's enz. Gezond ouder worden, is zoals Louis Mentens in zijn speech verwoordde, steunt op 3 pijlers nl sociaal contact, bewegen en intellectuele prikkels en dat werd door het gezelschap volmondig beaamd. Even gingen ook de gedachten ook naar de reeds overleden leeftijdsgenoten, toch al 8 mannen en 2 vrouwen. Het was een puik feest, veel dank aan de degenen die het iniatief namen voor de organisatie. Met veel dank aan Lodewijk Mentens