maandag 1 november 2021

"" 100 jaar KVLV Eversel "" Verzorging van zieken

Boerinnenbond, Leuven, 1955, 120 blz.
Het boekje kostte toen 25 fr.
In het voorwoord lezen we: ‘We zijn nog niet zo ver dat gediplomeerde ziekenverpleegsters onze zieken van de buiten aan huis komen verzorgen. Daarom achten wij het nuttig in onze organisatie korte leergangen over ziekenverzorging in te richten. Opdat de kennis die in deze leergangen verworven werd, beter zou worden onthouden, hebben we onze raadgevingen over de eenvoudige verzorging van de zieke samengevat in dit boekje. We hopen dat het zijn weg zal vinden naar iedere landelijke woning, om er in tijd van ziekte de trouwe gids van de verzorgster te zijn.’

Het boekje behandelde volgende hoofdstukken:
I. De ziekenkamer
II. Reinheidszorgen aan de zieke
III. De voeding van de zieke
IV. Toepassing van geneeskundige voorschriften
V. Besmettelijke ziekten
VI. Zedelijke verzorging
VII. De huisapotheek
VIII. Verzorging van ongevallen
IX. Het Wit-Gele Krui

Het boek ""100 jaar KVLV Eversel "" is nog steeds verkrijgbaar.in  A4 formaat
Hiervoor neem je best contact op met de volgende personen
gerdabeutels@hotmail.com   of via  FB Gerda Beutels
godelieve.swinnen27@telenet.be  of via FB Godelieve Swinnen