dinsdag 2 november 2021

"" 100 jaar KVLV Eversel ""jaren secretariaatswerk door deze dame

Ria is onze secretaresse vanaf 1990 samen verkozen met Gerda Beutels (voorz.).
Zij volgde Maria Rayen op die omwille van haar ouderdom deze functie niet meer op zich wou nemen.

Het boek ""100 jaar KVLV Eversel "" is nog steeds verkrijgbaar.in  A4 formaatHiervoor neem je best contact op met de volgende personen
gerdabeutels@hotmail.com   of via  FB Gerda Beutels
godelieve.swinnen27@telenet.be  of via FB Godelieve Swinnen