zaterdag 27 november 2021

"" 100 jaar KVLV Eversel "" EEN ZÁÁLIGE VROUWENPLOEG

Aantrekkelijk ben je als ploeg
als je opnieuw kan beginnen met vertrouwen op morgen en dan gewoon de dingen doet,
stroomopwaarts als het moet, met een hart voor elkaar en voor je vereniging.
Het zal je veel deugddoende momenten opleveren.

Gelukkig zal je ploeg zijn als je attent bent voor elkaar,
als tederheid een belangrijke plaats heeft in jullie werking.
Een stevige plaats in de gemeenschap zal jullie dan gegund worden.

Het is zààlig om deel uit te maken van een ploeg
waarin werkelijk iedereen zijn gerechtvaardigde plaats krijgt.
Waarin men respect en waardering kan opbrengen voor ieders talenten en inbreng.

Het zal jullie van binnen deugd doen.
Herkenbaar zal je zijn, als je je ook kwetsbaar durft opstellen,
als je durft toegeven waar je het zelf ook moeilijk mee hebt,
als je je verdriet en teleurstelling durft te laten zien.
  
Er zullen dan eerlijke mensen klaar staan om je bij te staan.

Een heerlijke ploeg is het, waar mensen voortdurend nieuwe kansen krijgen en niet vastgepind worden op hun fouten, waar gaarne zien centraal staat.

Ook anderen zullen jullie dan van harte kunnen vergeven.
Zààlig is het om eerlijk te durven leven,
Recht ‘vanuit je buik’, ‘zuiver van hart’, zijn wie je bent,
zonder berekening en vooroordelen.
Als je je als ploeg daaraan riskeert, dan ben ik zomaar gewoon bij jullie.

Een referentiepunt voor anderen ben je als je als ploeg,
het durft op te nemen voor de zwakken, de uitgestotenen,
in onze samenleving. Jullie solidariteit zal anderen aansteken.
En als je tegenwerking ondervindt en anderen je met negativisme bedelven,
als je inzet op de proef wordt gesteld omdat je blijft geloven dat beweging zijn de moeite waard is, probeer dan toch vol te houden. Want Ik, Die-er-altijd-zal-zijn-voor-jullie, ik noem jullie zààlige vrouwen.
Ik sta aan jullie kant en omhels jullie van harte. (naar J. Mariën, Matteüs 5

Het boek ""100 jaar KVLV Eversel "" is nog steeds verkrijgbaar.in  A4 formaat
Hiervoor neem je best contact op met de volgende personen
gerdabeutels@hotmail.com   of via  FB Gerda Beutels
godelieve.swinnen27@telenet.be  of via FB Godelieve Swinnen