dinsdag 16 november 2021

"" 100 jaar KVLV Eversel "" CLAES ELZA DE KRUIWAGEN

Claes Elza, echtgenote van Jef Vangeel.
Men noemde ze ook Elza van War.
Zo was ze gekend vanuit haar geboorteplaats Genebos. Zij was van in het begin dat zij in Eversel woonde bij de Boerinnenbond. Ook was zij vele jaren in ’t bestuur en was zij een graag geziene toneelspeelster. Het toneelstukje van de kruiwagen was haar op het lijf geschreven, en het typische dialect van Genebos charmeerde haar. In een oud schriftje bleef het toneelstukje goed bewaard. We konden dan ook niet anders dan deze tekst volledig opnemen in dit boek. Ter ere van ons Elza die ons zoveel plezierige uren heeft bezorgd. Natuurlijk ook een foto van Elza, klaar voor haar toneel “De kruiwagen”

Het boek ""100 jaar KVLV Eversel "" is nog steeds verkrijgbaar.in  A4 formaat
Hiervoor neem je best contact op met de volgende personen
gerdabeutels@hotmail.com   of via  FB Gerda Beutels
godelieve.swinnen27@telenet.be  of via FB Godelieve Swinnen