woensdag 20 oktober 2021

SAMEN VOOR EEN PROPER HEUSDEN-ZOLDER

Een leeg blikje op het voetpad, afval aan een glasbol, foutief aangeboden vuilniszakken, … Afval ontsiert ons straatbeeld, verstopt de riolen en vervuilt het water. Kortom, sluikstort en zwerfvuil zorgen voor heel wat ergernis en de opruiming kost de gemeente bovendien handenvol geld. Geld dat we niet voor leuke initiatieven kunnen gebruiken.

Afval achterlaten is verboden en de GAS-boete kan oplopen tot 350 euro. Tel daarbij nog de retributiekosten voor de opruiming door het lokaal bestuur en de vervuiler is een aardige som geld kwijt. Sinds januari 2020 hebben het lokaal bestuur en de politie maar liefst 160 GAS-dossiers opgemaakt voor sluikstorten en bevuilen van het openbaar domein.

Zorg jij ook mee voor een propere gemeente? Zet je vuilniszak reglementair buiten, geef het goede voorbeeld en gooi je afval in de voorziene vuilnisbakken of neem het mee naar huis. Hou ook de rioolputjes proper. Ze zijn bedoeld voor de afvoer van regenwater en zijn dus geen vuilnisput voor afvalwater, frituurvet of andere overschotten.

Merk je sluikstort op?
Meld het via www.heusden-zolder.be of neem contact op met de politie wanneer je iemand op heterdaad betrapt.