woensdag 6 oktober 2021

Persbericht Sultan Ahmet moskee

Persbericht - 6 oktober 2021
Sultan Ahmet moskee ontkent alle beschuldigingen aan haar adres.
VRT Nieuws verspreidde gisteren het bericht dat onze moskee volgens het rapport van Staatsveiligheid een belangrijke rol zou spelen bij het verspreiden van extremisme in Limburg. Als bestuur weerleggen we alle beschuldigingen die vandaag in de pers zijn geuit tegen onze instelling. Allereerst wordt er beweerd dat de Sultan Ahmet moskee een samenwerking zou hebben met het IIC. Dit is voll
edig ongegrond. Aangezien onze moskee een openbare gebedsplaats is, staan onze deuren open voor ieder individu. Dit betekent dus dat iedereen kan deelnemen aan het vrijdaggebed en aan onze lezingen, waaronder ook leden van het IIC. Maar dit betekent absoluut niet dat er een samenwerking is met de vereniging. In het artikel van VRTnws wordt er zelfs beweerd dat de vzw onze lokalen zou gebruiken. Ook dit is volledig ongegrond en onwaar. Wij zijn een openbare instelling en geen privé-instelling. Belangrijk is dat er wordt gekeken wie de activiteiten organiseert binnen onze muren en dit zijn niet de leden van het IIC.
Als Sultan Ahme
t moskee proberen we steeds ons steentje bij te dragen aan de maatschappij door ons actief te engageren in projecten die juist extremisme tegengaan. Éénvoudige voorbeelden hiervan zijn de initiatieven die we reeds jarenlang organiseren met het “Interreligieus Platform” van Heusden-Zolder. Hiernaast organiseert en ondersteunt onze moskee ook verscheidene activiteiten die alleen maar een positieve intentie hebben en prachtige resultaten geven op onze multiculturele maatschappij in Heusden-Zolder. Voorbeelden hiervan zijn:
- Lezingen in verband met deradicalisering;
- Initiatieven over strijd tegen drugsproblematiek;
- Samenwerkingen met adviesraden van de gemeente (cultuurraad, integratieraad, enz.);
- Opengebedshuizendagen;
- Sportieve activiteiten voor jongeren;
- Bijlessen en huiswerkbegeleiding;
- Enz.
Het is niet onze bedoeling om via dit persbericht al deze initiatieven in detail op te lijsten. Maar we sporen iedereen, inclusief alle betrokkenen en partners binnen onze gemeente aan, om op zijn minst een beetje objectief om te gaan met de beschuldigingen t.a.v. onze moskee die al jaren een partner is van de gemeente.
De Sultan Ahmet moskee is steeds open geweest op alle vlakken en zal dezelfde houding hebben in het vervolg van deze lastercampagne. Via dit persbericht benadrukken we daarom opnieuw dat we op elk vlak transparant zijn en dat onze deuren open staan voor ieder individu die maar enige twijfel heeft over de activiteiten van Sultan Ahmet moskee. Wij benadrukken dat we het niet aanvaarden om op basis van onbeargumenteerde beweringen geviseerd te worden door de media en bepaalde instanties.
Hoewel onze vertrouwen in eerlijke berichtgeving enorm is beschadigd, hopen we op enige objectiviteit die alles zal uitklaren in de komende dagen.
I.g. Sultan Ahmet moskee