zondag 31 oktober 2021

Interlevensbeschouwelijke werkgroep WIJ van Heusden Zolder. Met bezinningen


Vandaag had er op het kerkhof van Berkenbos een stiltemoment plaats ingericht door de Interlevensbeschouwelijke werkgroep WIJ van Heusden Zolder. Met bezinningen, korte gebeden, en treurmuziek werd er stilgestaan bij de belangrijkste dingen van het leven. Maar het voornaamste was de verbondenheid en wederzijds respect van de deelnemers over de grenzen van alle religies heen. Een hartverwarmend initiatief dat zeker navolging verdient. Een merkwaardige bezinning van Jo Melotte :
Wij bestaan,
Bestaan heeft geen begin noch einde
Alles is zoals het altijd is geweest en ook altijd zal zijn.
Bestaan kent geen tijd.
Ons zijn kent geen tijd.
Ons leven hier op aarde is slechts een ogenblik binnenin de eeuwigheid.
Zij en wij, wij bestaan in tijdloze eeuwigheid.
Met veel dank aan Lambert Reynders voor verslaggeving en foto's