maandag 25 oktober 2021

BRUGGEN VERSTERKEN BELEVING WOUTERSHOF

Binnenkort kan je de ringgracht aan het Woutershof oversteken via verschillende bruggen. Het pad door de Engelse tuin verbindt de bruggen met elkaar en versterkt zo de beleving van de pastorie. De bruggen zorgen ook voor een veilige, trage verbinding voor wandelaars van de nieuwe school naar de buitenschoolse kinderopvang. Het project draagt bij aan de zichtbaarheid, beleefbaarheid en aanwezigheid van water in het landschap en wordt mee gesubsidieerd door de Vlaamse Landmaatschappij.
Info: Team Patrimonium – 011 80 80 80