woensdag 27 oktober 2021

Beleidsmakers aan het werk

Kort
• Gemeente- & OCMW-raad heeft beslist opnieuw een nieuwjaarsreceptie voor ondernemers te organiseren op woensdag 26 januari, met gebruik van het Covid Safe Ticket.
• Gemeentelijke gebouwen beschikken nu over een CO2-meter. Ventilatie blijft belangrijker dan ooit want gezonde lucht vermindert de kans op besmetting.
• Het lokaal bestuur gaat opnieuw in op het voorstel van de Lijn om oudejaarsnachtbussen te voorzien. Feestbus 418 (Hasselt – Heusden-Zolder – Beringen – Leopoldsburg) laat onze inwoners 2022 veilig inzetten.
• Om de basisscholen in Heusden-Zolder te ondersteunen na een moeilijk coronajaar kent het lokaal bestuur hen toelagen voor zwemonderricht toe.

Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact
Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige veranderingen in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Ook Heusden-Zolder doet hieraan mee. Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact engageert het lokaal bestuur zich om onder andere de openbare verlichting te verLEDden tegen 2030 en een energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot in de eigen gebouwen te realiseren. Hiervoor ontvangt het lokaal bestuur financiƫle ondersteuning van de Vlaamse Overheid.

Aankoop gronden Mangelbeekvallei
Het lokaal bestuur kocht gronden aan in de Mangelbeekvallei achter kasteel Meylandt. Daarvoor ontvingen we een subsidie van de Vlaamse Overheid in het kader van het lokaal hefboomproject ‘Natte Natuur’, dat de strijd aangaat tegen droogte en waterschaarste. Omwille van de grote oppervlakte en de centrale ligging is de aankoop van deze percelen belangrijk om de waterhuishouding van de Mangelbeekvallei te verbeteren. De percelen liggen in een deel van de vallei dat verzakt is door de exploitatie van steenkool in de mijn van Zolder. Binnen het landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek is er een eco-hydrologische studie van de Mangelbeekvallei aan de gang om te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn. In een eerste fase passen we de begroeiing op de percelen aan.

Projectsubsidie taalstimulerende activiteiten
Voor de periode van 20 juli 2020 tot en met 31 augustus 2021 ontving het lokaal bestuur een subsidie van 41 000 euro voor taalstimulerende activiteiten Nederlands in schoolvakanties en buitenschoolse opvang. Met dit bedrag hebben we onder andere ingezet op taalbaden, vaak in combinatie met techniek, wetenschap of sport. Het lokaal bestuur ontvangt opnieuw een subsidie van 41 000 euro voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 om verder in te zetten op deze taalstimulerende activiteiten.

Trage verbinding Galgeneinde-Broederspad verlicht
In de loop van de winter plaatst Fluvius openbare verlichting langs de trage verbinding Galgeneinde-Broederspad die via de visvijver en de schapenweides op Domein Bovy naar de pleinen van TC Bolderberg en het B-plein van K. Bolderberg FC loopt. Hierdoor kunnen trage weggebruikers ook in het donker veilig via de dierenwijk naar de sportvelden. De verlichting is amberkleurig en dus vleermuisvriendelijk. De standaard witte LED-verlichting schrikt verschillende dieren namelijk af.

Viversel krijgt speelterrein
Heel wat jonge gezinnen hebben de weg naar Viversel gevonden. Omdat er momenteel geen speelterrein aanwezig is, keurde het schepencollege een investeringsbudget van 20 000 euro goed. In 2022 zal Team Welzijn | Jeugd in overleg met buurtbewoners de plannen voor een nieuw speelterrein op de grasveldjes aan de kerk uitwerken. De speelplek moet een centrale ontmoetingsplaats worden voor de kinderen en inwoners van Viversel.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
De raad van 25 november vindt plaats in de raadzaal. Inschrijven is niet nodig.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen