zaterdag 2 oktober 2021

"" 100 jaar KVLV Eversel "" Vrouw Coels Louis is Mathilde Vanoppen

Geboren in Eversel op 16-10-1884
Overleden in Heusden op 26-02-1975

Zij werd onze 2de voorzitster.

We kunnen niet achterhalen in welk jaar dat precies geweest is omdat de geschriften uit die jaren ontbreken. Wel weten we dat de eerste voorzitster Berthilia Claes gestorven is in 1926. Het zal rond die tijd geweest zijn dat zij voor opvolging heeft gezorgd.
Degene die in die tijd de verslagen maakte schreef dikwijls bij de aanvang van een les: ‘ waren aanwezig E.H. proost, de voorzitster, de secretaresse, aantal leden van het bestuur en aantal leden’. Daar kun je natuurlijk niet veel uit afleiden. Zij is wel voorzitster gebleven tot in 1968. Ook in de archieven is niets te vinden uit die periode. Het was ook de periode van juf. Beckers die zo wat het werk van voorzitster en secretaresse deed. Misschien was Mathilde een stille voorzitster naast een welbespraakte juffrouw Beckers.

Toch zijn we er zeker van dat ook Mathilde Vanoppen één van die sterke vrouwen was die ons voorgingen. Zij deed het huishouden voor een man en 9 kinderen. Het waren Regina, Henrica, Jozef, Michel, Albert, René, André, Alfons en Juliette. Van haar en haar familie vonden we ook verschillende mooie foto’s en goed bewaard gebleven materiaal

Het boek ""100 jaar KVLV Eversel "" is nog steeds verkrijgbaar.in  A4 formaat
Hiervoor neem je best contact op met de volgende personen
gerdabeutels@hotmail.com   of via  FB Gerda Beutels
godelieve.swinnen27@telenet.be  of via FB Godelieve Swinnen