zondag 3 oktober 2021

"" 100 jaar KVLV Eversel "" Marie-Josée Vanluyd werd de derde voorzitster


Marie-Josée Vanluyd is geboren in Hasselt op 4 oktober 1941.
Ze is de oudste in het gezin van Jan Vanluyd en Elisa Lemmens met nog 3 broers en 2 zussen: Vital, Gerard, Jos, Annie en Reinhilde Vanluyd..
Vader was aannemer in bouwwerken. Haar moeder had een kruidenierswinkel..
Maria-Josée ging naar de kleuterklas in Eversel. Ze volgde er ook de lagere school t.e.m. het vijfde leerjaar. Omdat Marie-Josée een goede leerlinge was, werd ze van thuis uit op internaat gestuurd bij de zusters Ursulinen in Heusden. Daar is ze 3 jaar geweest. Nadien is ze nog in Waver geweest om Frans te leren. .
Dan moest ze thuis blijven om in de winkel te helpen van haar moeder..
.
In die tijd is ze ook lid geworden van de plaatselijke BJB of Boerinnen Jeugd Bond. Al vlug werd ze opgenomen in het bestuur en was ze leidster van BJB tot aan haar huwelijk. .
.
Marie-Josée trouwde in 1964 met Felix Maris en dan was de overstap van BJB naar de Boerinnengilde snel gemaakt. Vrij snel werd ze ook als bestuurslid van de Boerinnengilde aangenomen..
.
Marie-Josée en Felix hebben 2 kinderen, Johan en Ilse. Ze zijn de grootouders van 3 kleinkinderen: Shana, Janne en Joke. In 1966 bouwden ze hun huis aan de Everselkiezel en begonnen een textielwinkel. We herinneren ons nog goed ‘huis Maris-Vanluyd’ met gordijnen en toebehoren..
.
Het was Juffrouw Emma Beckers die Marie-Josée in 1968 vroeg om voorzitster te worden van de boerinnengilde. Omdat de toenmalige voorzitster Mathilde Coels-Vanoppen al geruime tijd ziek was. Juf. Beckers was de secretaresse. Zij deed al geruime tijd het werk van voorzitster en secretaresse. Door Marie-Josée te vragen en die dat ook graag wilde doen, is dat achteraf bekeken een heel goede zaak geweest. Marie-Josée was jong en heeft de taak als voorzitster 23 jaar op zich genomen..

Na 23 jaar voorzitster van de Boerinnengilde van Eversel, ondertussen al KVLV, heeft Marie-Josée voor de politiek gekozen. Haar winkel heeft ze kunnen verder geven aan een opvolgster. Bij KVLV kwamen er verkiezingen en zo werd een andere voorzitster gekozen..
.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 stond Marie-Josée op de CVP lijst. Ze werd rechtstreeks verkozen maar ze waren 12 jaar in de oppositie. Bij de verkiezingen van 1994 werd ze schepen van cultuur, onderwijs, feestelijkheden en integratie. In 2000 is ze schepen geworden van burgerlijke stand. Toen mocht ze vele koppels trouwen. .
.
’t Is goed dat we zo iemand als Marie-Josée gekend hebben en nog kennen in de boerinnengilde – KVLV – in Eversel. Ze is nog actief in de werkgroep parochiefeesten en vult haar vrije tijd nog met fietsen, wandelen, kaarten, klepschieten. Marie-Josée, we zijn fier op u. Het ga je nog vele jaren goed.

Het boek ""100 jaar KVLV Eversel "" is nog steeds verkrijgbaar.in  A4 formaat
Hiervoor neem je best contact op met de volgende personen
gerdabeutels@hotmail.com   of via  FB Gerda Beutels
godelieve.swinnen27@telenet.be  of via FB Godelieve Swinnen