maandag 11 oktober 2021

"" 100 jaar KVLV Eversel "" in de beginjaren

Hoewel de opleiding en vorming de boventoon voerden in de Boerinnengilde, was er ook tijd voor ontspanning. Als enige ontspanning kende men de toneelstukjes die door eigen leden werden gebracht op ‘feestzittingen’. Op het menu stond een kop koffie met vlaai en fijn gebak.

Zo had er op 20 mei 1928 een ‘feestzitting’ plaats voor ruim 63 boerinnen. ‘Enkel maar de koffietafel’, zo lezen we in het verslagboek. Allen kregen een ‘lekker kopje troost met vlaai en fijn gebak. Er werd goed gesmuld, maar toch ontbrak er iets, wat dan ?’ De toneelspeelsters waren niet klaar gekomen met hun toneel en daarom werd er een 2de feestzitting georganiseerd op 3 juni 1928. Wat een verrassing! Er werden 3 toneelstukjes opgevoerd : “Bij Sint Pieter”, “Moeder Eva” en “In de was”.

‘‘Ruim 3 uur duurde deze zitting. Tranen zijn er gelachen! Een tweede opvoering werd gehouden den volgenden zondag.

Onze boeren houden immers ook van lach en leut.” De opbrengst van de 1ste feestzitting werd besteed om de schuld te betalen van de feestvergadering. Met de opbrengst van de 2de feestzitting nl. 150 fr, kon men een rustaltaar voor de processie kopen.

Het boek ""100 jaar KVLV Eversel "" is nog steeds verkrijgbaar.in  A4 formaat
Hiervoor neem je best contact op met de volgende personen
gerdabeutels@hotmail.com   of via  FB Gerda Beutels
godelieve.swinnen27@telenet.be  of via FB Godelieve Swinnen