zaterdag 30 oktober 2021

"" 100 jaar KVLV Eversel "" de Boerinnen Jeugd Bond.

In 1932 werd er in de schoot van de Boerinnengilde van Eversel een jongerenwerking opgericht – alleen toegankelijk voor meisjes - met name BJB of de Boerinnen Jeugd Bond. In de BJB ging veel aandacht uit naar sport en spel, maar ook naar toneel, zingen, welsprekendheid, dansen... 

Zij hadden een eigen werking. In onze verslagen lezen we dat BJB soms zorgde voor ontspanning bij feesten van de Boerinnengilde. Voor sommige zaken was er een samenwerking. Het was dan ook heel normaal dat wanneer de meisjes uit BJB trouwden, dat zij vlug de weg naar de Boerinnenbond vonden. Altijd kregen ze een beeldje van Onze Lieve Vrouw als geschenk. In de jaren ’50 en ’60 was dat een grote groep die we op foto’s terugvinden tijdens processies. Bovendien hadden zij ook een eigen ontspannings- en dansgroepje. 

In 1965 veranderde de naam BJB in KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd). Midden jaren ’70 is KLJ opgehouden te bestaan. In ons goed bewaard archief bezitten wij nog 3 schriftjes met verslagen - in een keurig handschrift geschreven. Zij handelen over de periode van 1934 tot 1955. Ook hebben we heel wat foto’s van toneelopvoeringen met de meisjes van de BJB in zaal Violet

Het boek ""100 jaar KVLV Eversel "" is nog steeds verkrijgbaar.in  A4 formaat
Hiervoor neem je best contact op met de volgende personen
gerdabeutels@hotmail.com   of via  FB Gerda Beutels
godelieve.swinnen27@telenet.be  of via FB Godelieve Swinnen