vrijdag 29 oktober 2021

"" 100 jaar KVLV Eversel "" 1967 - Vrouwengilde van Eversel viert 50-jarig bestaan


In 1967 werd een eerste jubelfeest georganiseerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Boerinnengilde. Met 150 vrouwen werd het gouden jubileum gevierd. Bij de genodigden waren ook senator Martens en Irma Ceuppens, provinciaal consulente en Edgard Vandebroek, provinciale proost.

De viering werd in de namiddag ingezet met een plechtige H. Mis opgedragen door de E. H. Pastoor Vandebroek, plaatselijke proost en E.H. Edgard Vandebroek, provinciale proost. De gezangen werden verzorgd door de leden van de jubilerende gilde. Na deze dank mis had in zaal Venus de jubelzitting plaats waar Mej. Emma Beckers iedereen verwelkomde.

Ook senator Martens en ere-provinciaal opzienster Juf. Ceuppens namen het woord. Zij hadden gelukwensen voor de jubilerende gilde, prezen de werking van het vroegere en huidige bestuur. En enkele bestuursleden en wijkmeesteressen ontvingen het landbouwereteken. De leden zorgden zelf voor de nodige ontspanning met samenzang.

Zeven jubilarissen werden in de bloemetjes gezet op de viering van het 50 jarig bestaan van de vrouwengilde in 1967: (rechtstaand van L naar R):
1. Mevr. Swinnen-Bervoets Clara = bestuurslid en verantw. voor de boerenvrouwen
2. Mevr. Coels-Jordens Maria = wijkmeesteres
3. Mevr. Bosmans-Schoofs Antonia = wijkmeesteres
4. Mevr. Lambregts (Anthonie Beliën)
5. Mevr. Dams-Bijloos Virginie = bestuurslid en 15 j. verantw. voor de jonge gezinnen
6. Mej. Emma Beckers = secretaresse en dienstdoende voorzitster
7. Mevr. Swerts-Maris Yvonne = bestuurslid en ontspanningsleidster

Samen met deze jubilarissen maken volgende dames nog deel uit van het huidig bestuur :
- Voorzitster Mevr. Coels – Vanoppen Mathilde - wegens haar hoge ouderdom niet meer actief
- De huidige verantwoordelijke voor de gezinsactie Mevr. Mia Coels – Van Wijk
- En de leden Germaine Swerts – Rayen
- Josée Maris – Vanluyd
- De Juffr. Anna Schepers en Juliette Coels

Eerste rij (van L naar R):
E. H. Pastoor Vandebroek
E. H. Edgard Vandebroek = Provinciale Proost
Juffr. Julia Ceuppens = consulente
Senator Martens

Het boek ""100 jaar KVLV Eversel "" is nog steeds verkrijgbaar.in  A4 formaat
Hiervoor neem je best contact op met de volgende personen
gerdabeutels@hotmail.com   of via  FB Gerda Beutels
godelieve.swinnen27@telenet.be  of via FB Godelieve Swinnen