maandag 20 september 2021

STRAPDAG bij het MolenhollekeAfgelopen vrijdag 17 september stond de 15de Strapdag op de schoolkalender. Op deze dag stapten en trapten duizenden leerlingen naar school. De auto bleef op stal met een aangename, rustige schoolomgeving tot gevolg. Naast een aangename schoolomgeving is het bewezen dat bewegen positieve effecten heeft op het fysiek en mentaal welzijn. Kinderen zitten fris en met een betere concentratie in de klas. Bovendien is het goed voor de ontplooiing van kinderen, bevordert het de sociale contacten en draagt het bij tot een beter klimaat. Onze school, 't molenholleke, heeft ook haar steentje bijgedragen. Met dank aan Veronique Vanhamel