zaterdag 4 september 2021

Massa ex mijnwerkers op meeting in Houthalen- deze voormiddag

Deze ochtend was er aan de voormalige KS mijngebouwen in Houthalen een algemene vergadering van de KS Vriendenkring. En de opkomst was massaal .... Volgens de organisatie waren er tussen de 4400 en 5000 aanwezigen.

Na de verwelkoming werd er een lijst voorgelezen van alle politici die aanwezig waren en welke zich verontschuldigd hadden. Men had alle politici van België aangeschreven en uitgenodigd. Vele van hen verontschuldigde zich wegens andere bezigheden of door ziekte. Maar ook waren er een aantal die wel partij gaven en dit zowel van Vlaanderen als Wallonië. Na deze officiële plichtplegingen werd er overgegaan tot het geven van een stand van zaken. 

Momenteel zijn er meer dan 99%van alle dossiers onderzocht en berekend. Er zouden nog slechts en 40 dossiers die nog niet behandelt zijn. Er werd een berekening gemaakt en het gemiddelde bedrag dat door achterstallige rente enz nog betaald zou moeten worden is 82.133€ per ondergrondse mijnwerker..   Men bedankte de bevoegde diensten van de FOD Economie voor de goed samenwerking. 

Daarna was het aan KS Vriendenkring voorzitter Michel Dylst om het woord te nemen. Hij gaf uitleg over wat er in de geschiedenis allemaal is gebeurt om tot de huidige stand van zake te komen. Volgens Dylst zijn er honderden miljarden euro niet uitbetaald geweest en gebruikt voor andere doeleinde dan de mijnwerkers. Men deed ook een oproep om hun aanvraag voor de achterstallige supplementen zeker in te dienen en om dit samen te doen op 13 september in Brussel aan de wetstraat nr 16. Met veel dank aan Frederique Jamart voor deze verslaggeving en foto's