woensdag 1 september 2021

Eerste schooldag VLS Berkenbos

In de Vrije Lagere School van Berkenbos werd er door de juffen en meesters al enige tijd hard gewerkt om alles klaar te stomen voor een kleurrijk schooljaar! Het was dan ook fantastisch om te zien hoe goed al de kleuren van de regenboog vertegenwoordigd werden door de kinderen op hun eerste schooldag!

Weet je wat zo mooi is aan een regenboog?
Zo mooi is en bijzonder aan dat hemelwonder?

Dat je alle kleuren samen ziet!

Samen en toch apart.
Dat elke kleur zijn kleur mag zijn.
Van zichzelf verwonderlijk,
maar dan samen nog mooier dan elk afzonderlijk!

Er werd vandaag ingezet op ontmoeten en verbinden. De kinderen speelden kennismakingsspelletjes, er werden regenboogjes ingekleurd, er werden lieve wensen genoteerd, er werd gezongen en gedanst, ... Een TOP-dag! Met dank aan Jolien Vanderlinden voor VLS Berkenbos