dinsdag 24 augustus 2021

WAARDERINGSTRAJECT COLLECTIE WOUTERSHOF


In 1978 schonk de Heemkundige Kring van Zolder de collectie van Museum Woutershof aan gemeente Heusden-Zolder. De verzameling schetst het boerenleven in de gemeente van 1800 tot en met de Tweede Wereldoorlog. Denk maar aan landbouwwerktuigen, potten, olielampen, beroepsmaterialen en nog veel meer.

Omdat het Woutershof een nieuwe invulling krijgt, zal de collectie op een andere locatie te zien zijn. Dat is een unieke kans om het erfgoed te ontsluiten. Op dit ogenblik is al een deel van de verzameling opgenomen in de Erfgoedplus-databank, maar het lokaal bestuur zal niet elk object bewaren. De collectie bevat namelijk ook beschadigde objecten of stukken die helemaal geen band hebben met het verleden van Heusden-Zolder. Coördinator Saskia Schepers en haar team van vrijwilligers roepen de hulp in van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed en Histories vzw om de collectie verder uit te zuiveren en te herbestemmen zodat niets van het erfgoed verloren gaat.

Op 25 augustus steken ook enkele bewoners van woonzorgcentrum De Bloemelingen een handje toe door de objecten te waarderen. Ze nemen het erfgoed onder de loep en aan de hand van interviews wordt onderzocht en vastgelegd wat de collectie voor elk van deze mensen betekent. Die verhalen en herinneringen vormen dan een leidraad om te bepalen welke objecten in de collectie blijven en welke een nieuwe bestemming krijgen.

Wie het nu ook voelt kriebelen om het verleden van Heusden-Zolder mee in kaart te brengen, kan lid worden van de Heemkundige kringen van Heusden en Zolder of als vrijwilliger de objecten uit de collectie van het Woutershof verder inventariseren.

Saskia Schepers – 011 80 82 70