maandag 30 augustus 2021

Schachtbok krijgt nieuwe invulling

Naast ZLDR Luchtfabriek, CVO De Verdieping en CC MUZE komt er een nieuwe trekpleister naar ons mijnterrein. De schachtbok en het ontvangstgebouw worden gerestaureerd en krijgen een herbestemming als kantoorgebouw voor de VDAB Heusden-Zolder. In een eerste fase worden zowel de schachtbok als de delen van het ontvangstgebouw gerestaureerd. Aansluitend richten we landschapskantoren in, in een deel van het recettegebouw. In de kop van de bok voorzien we een unieke horecagelegenheid met sky-lounge en platform met uitzicht. Het herbestemmen van leegstaand onroerend erfgoed voor economische functies is een mooi voorbeeld van duurzaam ruimtegebruik. De renovatie van het gebouw gebeurt conform de recentste energieprestatienormen en past dan ook binnen de Green Deal.

Het lokaal bestuur neemt de architecten van Q-BUS en ARAT onder de arm voor professionele begeleiding van dit prestigieuze project dat nog in 2021 van start zal gaan. In totaal gaat het over een investering van 8 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De subsidie is het resultaat van een stevig dossier en een samenwerking over de partijgrenzen heen binnen ons lokaal bestuur. Met gebundelde krachten trokken we naar het kabinet van Vlaams minister Matthias Diependaele om ons project uitgebreid toe te lichten. Een sterk staaltje #wijzijnheusdenzolder.

Werkwinkel
Met de restauratie van de schachtbok en het huisvesten van een VDAB-kantoor centraliseren we alle dienstverlening voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Hiermee stimuleren we vorming, opleiding en begeleiding binnen de regio Heusden-Zolder en geven we onze lokale en regionale arbeidsmarkt een extra boost. De aanwezigheid van CVO De Verdieping en haar ruime aanbod van opleidingsmogelijkheden garanderen een win-win situatie voor alle partijen. De samenwerking tussen VDAB en CVO De Verdieping zal werkzoekenden en werknemers opleiden om zich te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomstige arbeidsmarkt. Daarnaast plannen we in samenspraak met VDAB, flex-ruimtes in voor partners uit het brede welzijnsveld (vzw’s, medewerkers lokaal bestuur) die inwoners zonder job, mits de nodige begeleiding, activeren voor de arbeidsmarkt. Het mijnterrein is een locatie met grote diversiteit in zowel bezoekers als organisaties en bedrijven.

Erfgoed
Uiteraard trekken we ook de lijn van ons erfgoedverhaal op het mijnterrein verder. De erfgoedwandeling in ZLDR Luchtfabriek krijgt een interessante uitbreiding dankzij de geschiedenis en de techniek van de schachtbok. De wandeling brengt bezoekers doorheen het losvloergebouw en de mijntoren. Bovendien krijgen ze de unieke kans om tot 55 meter hoog te klimmen en te genieten van het spectaculaire uitzicht op Midden-Limburg en de verschillende mijnterrils. Om toegankelijkheid te maximaliseren voorzien we zelfs een aangepaste panoramische lift voor mindervaliden. De nieuwe erfgoedwandeling maakt de verbinding met CC MUZE en ZLDR Luchtfabriek als historisch erfgoed compleet.

Met dit project schuiven we lokale economie en erfgoed resoluut naar voor, experimenteren we met duurzaam ruimtegebruik en geven we onze gemeente een welverdiende plek op de toeristische kaart.
Het mijnterrein wordt een site waar opleiding en de arbeidsmarkt elkaar ontmoeten, maar ook een plek waar liefhebbers van industrieel erfgoed hun hart kunnen ophalen. Tot in de Schachtbok!