woensdag 4 augustus 2021

""Op de Heusdense Voort "" Voetbalploeg White Citi Boy's

White City Boy''s en Van Helmont Sport  in de beginjaren 1970 besloten een groepje vrienden van de wijk St. Jozef, gelegen tussen de Voortstraat en de Schaapsweg, om eens  regelmatig samen te komen en het was een goed initiatief. 
Maar de bakken bier stapelden zich al vlug op tot iemand opmerkte dat ze beter een voetbalploeg zouden oprichten. Zo ontstond vrij vlug "De White City Boys". De naam werd gekozen omdat de roepnaam van de wijk in het Heusdens dialect "De Witte Cité" was. De bewoners waren ook allemaal mijnwerkers en yan alle nationaliteiten, Belgen, Italianen, Polen, Spanjaarden, Grieken, enz. Ze kregen een voetbalveld in Ubbersel van Limasco, maar het veld moest weg. Toenmalig voorzitter René Werckx werkte bij Van Helmont in Stokrooie, een vloerdersbedrijf. Het huis van Schraepen-Kenens-Rijmen in de Kiezelvoort werd verkocht. René kreeg zijn baas zo ver dat hij het kocht en in bruikleen schonk aan de voetbalploeg. Er was één voorwaarde, de naam moest veranderd worden. Zo werden de "White City Boys" omgedoopt in "Van Helmont Sport". Met man en macht werd er dan aan het veld gewerkt zodat er in I 975 kon worden gevoetbald. Met succes, want men speelde in de competitie van de liefhebbersploegen van Heusden. Hier haalden ze al dadelijk de kampioenstitel binnen

Op de foto herkennen wij
Staande Guillaumme Clerckx, Michel Tumkiewiez,  Vic Malinowski, Eddy Leekens, Umberto Petrosillo, Henri Reynders, Guy Latet,  Hendrik Malinowski, René Werkcx, Danny Wuyts
Zittend  Benny Claes, Eddy Hermans, Giovanni Piu, Fons Aerts, Luciano Petrosillo, Marianic Malinowski, Vito Indino

Uit het boek ""De Voort op "" dat nog steeds verkrijgbaar is bij Maurice Mues. KLIK HIER en je kan hem contacteren via zijn Faceboek account.