maandag 19 juli 2021

VIVERSEL NIEUWS => Uit onze oude fotodoos => De kerk onderwater in Viversel.


In 1939 had de kerk veel te lijden van waterschade. 
Viversel kwam toen gedeeltelijk onder water te staan om de opmars van het Duitse leger te vertragen. 
De Laambeek, afgedamd aan de duiker van het Albertkanaal, overspoelde het dorpscentrum. In de kerk steeg het water haast tot één meter. Met man en macht werd alles, wat enigszins verwijderd kon worden, naar buiten gedragen en met paard en kar van Frans Swinnen naar de parochiezaal de (Jovita) gevoerd. Het overstroomde gebied werd een druk bezochte attractie voor ramptoeristen. Zij trachtten met een bootje tot zelfs in de kerk te varen. Maanden later werd de schotbalken aan de duiker opgehaald en ebde het water langzaam weg. Toen was het alle hens aan dek om de kerk weer toegankelijk te maken. Foto's Marcel Gijbels en verslaggeving Ronny Swinnen