donderdag 22 juli 2021

Op de Heusdense Voort => Jong Heusden word opgericht

 Heusden, den 23 Mei 48 Op de 11 Juli 1945 werd ter herberg Beutels Jules op Voort-Heusden door een vijftiental jonge mannen een gilde gesticht in overeenkomst met de reeds bestaande gilde van St Willibrordus. Wij volgden dezelfde reglementen met uitzondering van enkele kleine punten. Na drie jaar hebben we ons zo opgewerkt dat we reeds een vlag kunnen kopen. Door dit feit is het nodeloos geworden nog langer onder dezen naam te blijven voortbestaan. Nu heeft er hier voeger, voor een vijftigtal jaren terug, een gilde bestaan die eveneens uit jonge mannen bestond en de naam droeg van O.L.Vr.-gilde. Daarom hebben we er niets beter op gevonden dan de traditie voort te zetten en dezen naam over te nemen, waar we het recht toe hebben, met al wat deze gilde bezeten heeft. Daar er niets meer te vinden is (reglementen, vlag, trommel, kettingkrans), hebben we zelf reglementen opgesteld.

Reglementen
1. Door de samenstelling der gilde, den 11 Juli 1945 werd besloten, in overeenkomst met de reeds bestaande gilde van St Willibrordus in 1921 heropgericht en dit destijds en nu met instemming van al de leden, dat de wip of schuttersboom op Voort-Geenrijt moet blijven. De wip is gemeenschappelijk eigendom van de St Willibrordus- en van de O.L.Vr-gilde.

2. Het vaandel is gekocht bij A. Lippens te Hasselt en werd betaald door de gilde met de som van 4785,- franken (vier duizend zeven honderd vijf en tachtig).

3. Om in de gilde opgenomen te worden moet men ongehuwd zijn; ’t Roomsch-Katholiek geloof belijden en er zijn plichten van vervullen, alsook van goed, zedelijk gedrag zijn. Die niet in dezen staat verkeert, mag niet aangenomen worden. Elk nieuw lid moet van te voren in de vergadering voorgesteld worden en wordt aangenomen door de meerderheid der tegenwoordige leden. Hij moet dan zijne bijdrage betalen,

Uit het boek ""De Voort op "" dat nog steeds verkrijgbaar is bij Maurice Mues
KLIK HIER  en je kan hem contacteren via zijn Facebook account.