vrijdag 9 juli 2021

"" oc ONS HUIS "" in Berkenbos zoekt nieuwe uitbaters

De infrastructuur biedt heel wat mogelijkheden. Terwijl jong en oud genieten van een drankje in het gezellige cafetaria, kunnen verenigingen en burgers er terecht in een van de vele polyvalente lokalen of de uitgeruste feestzaal. Voor de uitbaters is een comfortabele conciërgewoning (appartement) voorzien. 

Voor de uitbating van "Ons Huis" willen we een frisse wind doen waaien: we zoeken een enthousiaste persoon met een portie lef. We zijn ervan overtuigd dat je met een ondernemende aanpak en vernieuwende ideeën een mooi verhaal kan schrijven voor het ontmoetingscentrum, de inwoners en verenigingen van Berkenbos

De VZW nodigt dan ook alle geïnteresseerde partijen uit om een voorstel in te dienen en zo mee te dingen om de cafetaria van het Ontmoetingscentrum op gemotiveerde wijze uit te baten. Voorstellen zullen worden beoordeeld op hun aantrekkelijkheid, volledigheid, transparantie en motivering.een plan van aanpak voor de opstart en de uitbating;
Aan de geïnteresseerde partijen wordt gevraagd om de volgende documenten aan te leveren:

✱ een beknopte motiveringsnota;
✱ een plan van aanpak voor de opstart en de uitbating;
✱ een voorstel van tijdelijke inrichting.

Verdere informatie over de voorwaarden van de uitbating kan worden bekomen per mail via daniel.tielens@gmail.com

Alle geïnteresseerde partijen kunnen hun voorstel ten laatste indienen op 31-08-2021.
Indiening gebeurt per mail via daniel.tielens@gmail.com