maandag 5 juli 2021

Dorpsraad van Viversel verwelkomt nieuwe leden.

VIVERSEL nieuws 
Even voor het begin van de grote vakantie kwam de dorpsraad van Viversel nog eens samen. Een fysieke vergadering was al even geleden, door de geldende corona maatregelen. In de loop van het jaar 2021 heeft de dorpsraad van enkelen personen afscheid genomen, en enkele nieuwe leden verwelkomd. Dit was de eerste keer dat ze in de nieuw bezetting samenkwamen (Peter Swinnen, Bob Geysen, Elke Mertens, Kim Fissette, Kim Rayen, Lies Put, Paul Puni, Ronny Swinnen en Rudi Quintens). Zoals steeds is hun uitvalbasis “Buurthuis De Val”.

De Dorpsraad Viversel verstrekt advies aan het gemeentebestuur over het reilen en zeilen in ons dorp. Het gemeentebestuur betrekt hun, en vraagt advies bij belangrijke, ingrijpende beleidsbeslissingen. Ook probeert de dorpsraad de sociale-, woon-, verkeers- en milieubelangen te verdedigen van onze inwoners bij de hogere overheden.. Met dank aan Ronny Swinnen voor verslaggeving en foto's