woensdag 31 maart 2021

PLANT EEN LAUDATO Si boom

Onze plaatselijke groep van trekkers om het Franciscaanse gedachtegoed levend te houden in Heusden-Zolder bestaat uit Willy Van Aelst, Ludo Deleux, Jan Leyssens en Hilde Keppens.

In het verleden organiseerden we geregeld wandelingen langs plekken waar de geest van Franciscus nog aanwezig is, zoals ziekenhuis, college en het kerkhof van Berkenbos. We organiseerden ook inspiratiedagen rond thema’s die Franciscus bezig hield, zoals het leefmilieu ( denk aan zijn ZONNELIED), de zorg voor minderbedeelden, de ‘minderbroeders’, de dialoog met andere overtuigingen en levensbeschouwingen).

Dit jaar willen we de actie ‘plant een boom’ opzetten in het kader van de klimaatopwarming. Door het college is daarvoor ondertussen ruimte voorzien op eigen terrein, maar de coronamaatregelen blijven vooralsnog roet in het eten gooien. Uitstel betekent zeker geen afstel. De boomplantactie komt er zeker en de medewerkers van Franciscaans Leven hebben als voorbereiding hierop een filmpje gemaakt ( zie link), gemonteerd door JVD Producties, waarvan de vertegenwoordiger, Jan Van Dingenen, oud-leerling is van het college.

In het filmpje zijn ook getuigenissen opgenomen van Filip Zandecki (Puur Leguum) en Linda Saenen (SFZ), beiden eveneens oud-leerlingen van de school.

Blikvanger is wel het liedje van een Franciscaanse pater, afkomstig uit India, maar momenteel wonende in Wenen.
Jan Leyssens van TAU heeft hem kunnen strikken om op te treden in een toepasselijk filmpje met een eigen lied.
Jan Leyssens legt in het begin ook uit wat de inspiratiebronnen zijn om deze actie op touw te zetten.
Jan en zijn medestanders willen de Franciscaanse spirit inderdaad weer tastbaar maken in Heusden-Zolder.
Link voor het filmpje en de plek waar de bomen zullen geplant worden.
Met veel dank aan Ludo Deleux voor deze info en foto