woensdag 17 maart 2021

Beeld uit de natuur

Akkerereprijs:
Akkerereprijs is een vrij zeldzame tot plaatselijk vrij algemene soort. De soort komt voor op open, vochtige tot droge, voedselrijke grond, vooral in akkers. Akkerereprijs kan bloeiend aangetroffen worden vanaf april tot aan de herfst. In onderstaande tabel staat weergegeven hoe de soort te onderscheiden is van gelijkende ereprijs soorten. Wil je meer te weten komen over Akkerereprijs KLIK dan HIER
Foto's met veel dank aan Rutger Barendse, meer werk van Rutger vind je hier terug.