woensdag 13 januari 2021

Heusden-Zolder start opnieuw procedure tegen APL

Begin december van afgelopen jaar besloot Vlaams minister van Omgeving om Asfalt Productie Limburg (APL) een proefvergunning van 2 jaar af te leveren, in tegenstelling tot de gevraagde omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Na intern overleg tekent lokaal bestuur Heusden-Zolder opnieuw beroep aan bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Het beleid is immers niet overtuigd dat het voorgestelde beoordelingskader de nodige garanties zal opleveren voor een gezond en aangenaam Viversel.

Belangrijkste twistpunt blijft het gebrek aan een norm voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS). Het zijn deze stoffen die voornamelijk zorgen voor de geurhinder. Zo’n norm zou uniek zijn voor Vlaanderen en zou bij wijze van proefproject perfect zijn om de uitstoot van VOS door APL te evalueren. Heusden-Zolder reserveerde alvast voldoende budget voor onderzoek naar de concentratie van de VOS in de omgevingslucht in Viversel en de invloed op de gezondheid van de inwoners. De resultaten geven ons ongetwijfeld extra argumenten voor een betere aanpak.

Met het opstarten van de procedure geeft het lokaal bestuur een duidelijk signaal naar zowel de inwoners van Viversel, als de bevoegde minister.
 Info: Team Leefomgeving | Milieu – 011 80 80 80