zondag 20 december 2020

VIVERSEL: ADVENTSBOOM EN KERSTSTAL 2020.

Bij het begin van de advent planten we, zoals gebruikelijk in Viversel, de adventsboom en ontsteken we de lichtjes. De voorbereidingstijd naar Kerstmis toe verliep enigszins anders: geen eucharistieviering, geen feestelijke receptie. Ruim voor de vierde adventszondag werd dan de kerststal geplaatst, met dank aan Paul, Leo en Alberic. 

Op kerstdag zelf wordt het kindje Jezus in de kribbe gelegd. Ook in dit corona jaar, hadden de kinderen hun eigen boodschap geuit en deze dan kleurrijk opgehangen in de adventsboom.
Info en foto ©LB