woensdag 23 december 2020

PAPIERSLAG KH Viversel

Zaterdag 26 december zal de papierophaling weer doorgaan in Viversel!
Enkele tips ....
 - Best het papier zo compact mogelijk verpakken
- Eventueel zelf naar container brengen
- We hopen op deze manier dat de papierophaling vlot en veilig
  kan verlopen.
- Je mag ook steeds zelf uw papier brengen naar de speciale
   containers hiervoor en deze staan ter hoogte van Sporkstraat
   17 (dichtbij het kerkhof).